homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار ویژه ازدواج دانشجویی 96۲۸۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
هرگز زنت را تحقیر نکن!چون بار

هرگز زنت را تحقیر نکن!
چون بار بیماری اش را سالها باید به دوش بکشی

هرگز به زنت بی اعتنایی نکن!
چون سالها باید بی توجهی اش را تحمل کنی

هرگز به زنت پرخاش نکن!
چون سالها سکوت مرگبارش را باید طاقت بیاوری

هرگز از محبت به روح او غافل نباش!
چون سالها باید در بستری سرد بخوابی

هرگز او را مقابل دیگران کوچک مکن!
چون به بزرگی یاد کردن از تو را فراموش میکند

هرگزنقص هایش را بازگو نکن!
چون از تو در نهان متنفر خواهد شد


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟