به کار بردن "میم" مالکیت هنگام صدا زدن هم"/>
homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار ویژه ازدواج دانشجویی 96۲۸۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
از "میم" مالکیت استفاده کنید

از "میم" مالکیت استفاده کنید

به کار بردن "میم" مالکیت هنگام صدا زدن همسر تاثیر فوق العاده‌ای روی رابطه شما دارد.
این که بگویید: "مریمم" ، "محدثم" ، "شیرینم" ، "خانومم" به طرف مقابل می‌فهماند که نزد شما جایگاه ویژه‌ای دارد.

مهمترین پیام این مدل صدا زدن این است : " تو مال منی! "امتیاز شما به این مطلب کدام است؟