غش کردن بخاطر تاخیر شوهر

اگر شوهرم دیر می آید غش کنم و خودم را به مریضی بزنم؟

غش کردن بخاطر تاخیر شوهر

اگر شوهرم دیر می آید غش کنم و خودم را به مریضی بزنم؟

زن

در قسمت اول با عنوان «نقطه حساس در زندگی مشترک« دیدیم که مهارت حل مسئله و مشکلات در زندگی یکی از مهمترین مهارت های زندگی است، اولین قدم های حل مسئله را بیان کردیم و حالا ادامه ی گام ها...

پیدا کردن راه حل های مختلف

مرحله سوم، ارائه فرضیه ها و راه حل های مختلف است. در این مرحله باید تا آنجا که امکان دارد، راه حل های متعددی را برای حل مشکل پیدا کنید موضوع مهم در این مرحله، کمیت و تعداد راه حل هاست، نه کیفیت آن ها. در این راستا باید از بارش فکری استفاده نمود، یعنی ذهن خود را آزاد گذاشت و هر راه حلی را که به ذهن می رسد، چه خوب یا بد، مثبت یا منفی، یادداشت نمود و ذهن را محدود نکرد.

مثلا اگر شوهرم دیر می آید غش کنم و خودم را به مریضی بزنم؟

چطور است شب هایی که می خواهد دیر بیاید، مهمان دعوت کنم؟

شاید بهتر است من هم دیرتر از او بیایم؟

همه را بنویسید.

نکته مهم اینکه در این مرحله می توانید از افراد حمایت کننده در ارائه راه حل های مناسب استفاده کنید تا از به کار بردن یک روش ثابت خودداری گردد.

مثلا از مادرتان، خواهرتان، دوستتان، کارشناسان، همسایه تان و ... بپرسید و نظر آنها را جویا شوید، البته زرنگی شما در آنجایی است که لو ندهید که این مشکل مربوط به شماست.

ارزیابی راه حل ها

در این مرحله باید پیامدها و نتایج هر یک از راه حل ها را پیش بینی کرد و سودمندی آن را برای خود و دیگران مورد قضاوت قرار داد.

مثلا اگر همسرتان غیرتی است و شما هم بخواهید دیرتر از او به خانه بیایید که کار به جاهای باریک می کشد! پس این راه حل را دور بریزید.

پس از در نظر گرفتن وقت کافی برای تعریف مشکل و بررسی راه حل های مختلف آماده اید تا درباره یک شیوه کار تصمیم بگیرید. چنانچه از مشکلاتی که در پیش رو دارید شناخت کامل داشته باشید، فهرستی از راه حل های مختلف نیز تهیه کرده باشید، تصمیم گیری و انتخاب راه حل های مختلف بسیار آسان خواهد بود.

انتخاب راه حل ها و اولویت بندی آن ها

پس از تهیه فهرستی از راه حل های مختلف، با یک نگاه اجمالی به راه حل ها و پاسخ های احتمالی، براساس ویژگی عملی بودن (قابلیت اجرایی هر یک از آن ها) راه حل ها را اولویت بندی کنید.

بعد از انتخاب مناسب ترین پاسخ ها به ترتیب اولویت، نتایج احتمالی هر راه حل را نیز پیش بینی نمایید.

اجرای راه حل انتخابی

پس از اولویت بندی راه حل ها، اولین اولویت را به عنوان راه حل به مرحله اجرا در آورید و نتایج را در رفع مشکلات، مورد بررسی قرار دهید.

باید یک نیروی قوی در خود ایجاد کنید و دلسرد نشوید. در اثر اشتباهاتی که احتمالاً پیش خواهد آمد، عقب نشینی نکنید زیرا ترس قوی ترین انگیزه منفی و بزرگ ترین مانع پیشرفت در زندگی است. در عوض اشتیاق و میل مانند یک مغناطیس قوی افکار مثبت را به سمت خود جذب می کند و شخص را به طرف هدفش هدایت می کند

بازبینی راه حل اجرایی و در صورت لزوم انتخاب راه حل دیگر

در فرآیند مرحله ششم و هفتم که مرحله اجرا و بازبینی راه حل اجرایی است باید راه حل های سودمند و مفید انتخاب و در عمل اجرا شوند. سپس پیامدهای این راه حل ها مورد توجه قرار گرفته اگر راه کار شما موفقیت آمیز بود چه بهتر، در غیر این صورت باید مراحل حل مسأله را مجدداً مرور کنید، آیا مشکل را به درستی مشخص کرده اید؟

آیا تمام راه حل های ممکن را در نظر گرفته اید؟

به هر صورت اگر اولین انتخاب شما موثر واقع نشد باید انعطاف پذیر باشید و طرح های دیگر را امتحان کنید.نترسید و مشکل را رها نکنید، شما تصمیم گرفته اید که مشکلتان را حل کنید، پس باید تلاش کنید، شما باید پذیرای هم راه حل ها باشید و همیشه به خاطر داشته باشید که شما یک مسأله گشا هستید. روش حل مساله زمانی پایان می یابد که دیگر موقعیت برای فرد مسأله زا نباشد و فرد از موقعیت خود راضی و خرسند باشد.

توصیه: برای اینکه در مواجهه با مشکلات، برخورد صحیح داشته باشید، نکات ذیل را رعایت کنید:

الف- باید یک نیروی قوی در خود ایجاد کنید و دلسرد نشوید. در اثر اشتباهاتی که احتمالاً پیش خواهد آمد، عقب نشینی نکنید زیرا ترس قوی ترین انگیزه منفی و بزرگ ترین مانع پیشرفت در زندگی است. در عوض اشتیاق و میل مانند یک مغناطیس قوی افکار مثبت را به سمت خود جذب می کند و شخص را به طرف هدفش هدایت می کند.

ب- سعی کنید همواره تصور مثبتی از خود داشته باشید، میزان برد و باخت، خود پنداره مثبت و منفی شما را تشکیل می دهد. خود پنداره، راهنمای اصلی رفتار انسان در زندگی است و وسعت میدان فعالیت فرد را تعیین می کند. باید تلاش کنید تا خود پنداره خود را تقویت کنید و تحت کنترل خود در آورید و تصور مثبتی در ذهن خود ترسیم کنید زیرا تصور مثبت و متعادل داشتن از خود نشانه سلامت روانی است. از آموزه های زیبای دین ما این است که انسان باید تفکر و گمان خوب و مثبت داشته باشد و بعضی از تفکرات منفی گناه است.

ج- یک نکته مهم در برخورد با مشکلات، داشتن نظم و انضباط فکری است. نظم و انضباط فکری یعنی تمرین و از نظر گذراندن مطالب در باطن و اندیشه. در این حالت فرد نحوه انجام کار بی عیب را در ذهن خود مرور می کند و یاد می گیرد که چگونه عادت های مناسب و درست را در زندگی کسب کند.البته ناگفته نماند که نظم محیطی ، نظم فکری به همراه می آورد و آشفتگی محیط زندگی، آشفتگی روح را نیز به دنبال دارد.

د- موفقیت و شکست را معنا کنید. موفقیت یعنی پیروزی، آزادی و رهایی از غم ها، ترس ها، محرومیت ها و ناکامی ها. موفقیت یعنی احترام گذاشتن به خود و یافتن خوشبختی و کسب رضایت روزافزون از زندگی، موفقیت در واقع هدف و غایت زندگی است. اما شکست، یک حالت روانی و فکری است که به واسطه موانع و مشکلاتی که در راه رسیدن به هدف ایجاد می شود به انسان دست می دهد و می توان از آن درس گرفت. برای خنثی کردن شکست، باید علل پس ماندگی و مشکل را پیدا کرد و شهامت انتقاد از خود را به دست آورد و امیدوار به موفقیت بود. شکست در زندگی می تواند زمینه موفقیت باشد، چرا که بسیاری از موفقیت های بزرگ پس از شکست های کوچک پدید آمده است.

داستان توماس ادیسون هم یکی از آنهاست که یکی از مهمترین کشفیات او اختراع لامپ برق بوده است که قبل از رسیدن به نمونه موفق، 1000 مرتبه امتحان کرد. یک گزارشگر از ادیسون می‌پرسد، «1000 مرتبه شکست خوردن چه حسی دارد؟« و ادیسون اینطور پاسخ می‌دهد، «من 1000 بار شکست نخوردم، لامپ برق اختراعی بود که 1000 مرحله داشت.«

موفقیت شما چند مرحله دارد؟امتیاز شما به این مطلب کدام است؟