عشق، بردگی نیست.&n

عشق، بردگی نیست.

از همسرمان توقع نداشته باشیم که اگر من را دوست دارد، در برابر هر خواسته من بگوید: "چشم!".
این بردگی است.
می‌خواهی برده‌داری کنی یا همسرداری؟
می‌خواهی در خانه‌ات کُلفَت داشته باشی یا خانم؟

کُلفَت، همسر نیست!
نوکر، هم همسر نیست!
همسر خوب این نیست که هرچه تو بگویی، بگوید:"چشم!"

همسر خوب این است که دیدگاهش را محترمانه به شما بگوید، شما هم گوش کنید و باهم به توافق برسید.

برده‌داری نکنیم...
برده‌داری ما را به هیچ‌جا نمی‌رساند.

آقا و خانم محترم و دوست‌داشتنی!

نه کنیز باشید و نه غلام.
مثل خانم و آقا باهم زندگی کنید تا بچه‌های خانم و آقا بار بیاورید.
تا اجتماع سالم‌تری داشته باشید.
اجتماعی با آدم‌های سالم که می‌توانند تصمیم‌های درستی به‌نفع خود و جامعه بگیرند.

کمک کنیم جامعه‌مان بهتر شود.
من و شما می‌توانیم تغییر ایجاد کنیم.
به‌شرط اینکه خودمان را باور کنیم و برای ایجاد این تغییر مثبت، اقدام کنیم.


ممنون از اینکه با نظرتان به کیفیت مطالب ما کمک کردید!