توجه به همسر :

توجه به همسر :

اگر ديديد همسرتون دوستون داره اما براتون كادو نميخره از دستش ناراحت نشيد
يا بلد نيست، يا خيلي باهاتون راحته
يا دغدغه ها و كمبودهاي مالی داره فكر مي كنه پولش رو خرج شكمتون كنه بهتر از اينه كه خرج كادو كنه، يااينكه حواسش پرته.

متاسفانه مردها فكر مي كنن همين كه با خانومشون راحت شدن و شكمش رو سير كردن و رخت و لباسش رو تامين كردن همه چيز حله. نميدونن كه ابراز عشق از طريق خريد كادو برای يه زن از نون شب هم واجب تره.

آقايون براي خانومهاتون كادو بخريد، گل بخريد، لازم نيست حتما كلي خرج كنيد زنها با يه كادوي كوچيك هم خوشحال ميشن
قدر خانومهاتون رو بدونيد.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟