باهم بسازید،خراب نکنید!

هر زوجی که خانواده ای را تشکیل می دهند آرزو دارند که دارای یک زندگی ایده آل باشند و در خانواده ای مطلوب فرزندان خود را پرورش دهند . معمولاً زندگی افراد پر از فراز و نشیب و پستی و بلندی است. و آن چیزی که می تواند در وحله اول باعث به وجود آمدن یک زندگی هماهنگ و متعادل شود سازگاری است

باهم بسازید،خراب نکنید!

هر زوجی که خانواده ای را تشکیل می دهند آرزو دارند که دارای یک زندگی ایده آل باشند و در خانواده ای مطلوب فرزندان خود را پرورش دهند . معمولاً زندگی افراد پر از فراز و نشیب و پستی و بلندی است. و آن چیزی که می تواند در وحله اول باعث به وجود آمدن یک زندگی هماهنگ و متعادل شود سازگاری است.

عاشقانه

اگر پای صحبت زوجینی که در دهه های ابتدایی انقلاب توسط امام خمینی ( قدس ره ) خطبه عقد آنها جاری شده است بنشینید از تمام آنها خواهید شنید که امام عزیزمان بعد از خواندن خطبه عقد نصیحتی برای این زوجین داشتند و می فرمودند « بروید با هم بسازید «.در پرتو همین سازگاری زوجین است که دو نفر با خانوادهای متفاوت و شخصیت های متفاوت و علایق و سلایق گوناگون می توانند در کنار یکدیگر زندگی نمایند. از جمله نمادهایی که برای سازگاری میان زوجین نام برده می شود، می توان حلیم و خویشتن دار بود ، گذشت و بخشش داشتن ، مشورت و همکاری نمودن ، گشاده رو بودن ، انعطاف پذیری ، انتقاد پذیری و میانه روی اشاره کرد.
دومین مرحله برای داشتن یک خانواده مطلوب و ایده آل این است که زوجین به بلوغ عاطفی و عقلانی رسیده باشند . عشق ، محبت ، خشم ، کینه و نفرت از جمله شاخص های روانی –عاطفی انسان است . زنان و مردانی که بتوانند کنترل احساسات خود را (چه مثبت و چه منفی )به دست گیرند می توانند روابط سالمتری را با همسرانشان برقرار کنند . زمانی که زوجین به ثبات عاطفی رسیده باشند قادر هستند هیجانات خود را به نحو مطلوب تحت کنترل خود درآورند و این مسئله باعث می گردد که آنها در شرایط بحرانی رفتارهایی بهنجار و طبیعی تر از خود نشان دهند. در مورد بلوغ عقلانی نیز باید گفت در مسیر یک زندگی ، زوجین باید قادر باشند که در لحظات و موقعیت های گوناگون تصمیمات مناسب اتخاذ نمایند و این مسئله مستلزم توان تفکر و تأمل و پذیرش برهان و استدلال است . در این جاست که یک زوج موفق با یاری جستن از تجارب یکدیگر و سایرین از مسیر خطا و اشتباه اجتناب کرده و می توانند مسیر بهتری را برای زندگی خود انتخاب نمایند.
برخورد های بهنجار نیز از لحاظ رفتاری از ویژه گی های یک خانواده مطلوب محسوب می گردد . هر خانواده ای دارای ضوابطی است که رفتار اعضای آن باید با آن قوانین و ضوابط هماهنگی داشته باشد زوجین در این نوع از خانواده ها به احترام نسبت به یکدیگر پایبندند، عفو و گذشت را سر لوحه خود قرار می دهند و حقوق یکدیگر را رعایت می کنند.

بایدنگرش مثبت میان همسران وجود داشته باشد، که بدون شک برخوردها و رفتارهایی که فرد با همسرش دارد تابعی از نگرش او نسبت به همسرش است و به هر میزان که نگاه فرد به همسرش ارزشمند و توأم با احترام باشد رفتارش نیز با او متین و انسانی خواهد بود

مرحله ی بعدی توجه به نیازهای طرف مقابل است . هر کدام از زوجین دارای نیازهایی هستند که در یک رابطه سالم باید این نیازها برطرف گردد ، این نیازها می تواند شامل نیازهای جنسی ، عاطفی ، روانی ، ...باشد که این نیازها می تواند در زن و مرد کاملاً متفاوت باشد پس زوجین باید تلاش کنند در قدم اول به نیازهای یکدیگر واقف شوند و شناخت مناسبی از تفاوتهایی که میان خود و همسرشان وجود دارد دست یابند و بر اساس شناخت به دست آمده به نیازهای همسرشان پاسخ دهند.
قدم بعد این است که بایدنگرش مثبت میان همسران وجود داشته باشد، که بدون شک برخوردها و رفتارهایی که فرد با همسرش دارد تابعی از نگرش او نسبت به همسرش است و به هر میزان که نگاه فرد به همسرش ارزشمند و توأم با احترام باشد رفتارش نیز با او متین و انسانی خواهد بود ، و همچنین با شناسایی ابعاد مثبت شخصیت همسرش سعی در تقویت آن داشته باشد و نکات منفی که در همسرش وجود دارد را ضعیف کرده و به آن اهمیت ندهد.
و در مرحله آخر برای داشتن یک زندگی ایده آل لازم است که زوجین با همکاری و تعاون با یکدیگر سعی کنند از لحاظ اقتصادی خانواده را به سمت یک زندگی شرافتمندانه سوق دهند . برای یک زندگی موفق لازم نیست که زوجین در بالاترین سطح رفاهی قرار داشته باشند ولی تامین نیازهای اساسی و متعارف برای داشتن یک زندگی مطلوب لازم و ضروری است.
و نکته پایانی آن که برای داشتن یک زندگی خوب باید تمرین کنید . همانگونه که یک ورزشکار برای رسیدن به نقطه آرمانی تلاش و پشتکار از خود نشان می دهد، شما نیز برای رسیدن به یک زندگی اید آل و مطلوب نباید دست روی دست بگذارید و باید در این مسیر تلاش کنید خوشبختی هیچ گاه بدون زحمت به کسی رخ نشان نخواهد داد.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟