لباس خوبی برای هم باشیم

شما با دقت لباسهایتان را انتخاب می کنید. سعی می کنید، لباسی که شما و دیگران را آزار می دهد، استفاده نکنید. زن و مرد هم لباس یکدیگرند. وقتی یکدیگر را انتخاب می کنند، مراقب هستند تا همسرشان، عیوب آنها را بپوشاند و بتوانند در کنار هم رشد کنند

لباس خوبی برای هم باشیم

شما با دقت لباسهایتان را انتخاب می کنید. سعی می کنید، لباسی که شما و دیگران را آزار می دهد، استفاده نکنید. زن و مرد هم لباس یکدیگرند. وقتی یکدیگر را انتخاب می کنند، مراقب هستند تا همسرشان، عیوب آنها را بپوشاند و بتوانند در کنار هم رشد کنند.

زن و شوهر

خداوند در قرآن می فرماید:« هُنَّ لِباسُ لَکُم وَ اَنتُم لِبَاسُ لَهُنَّ «: زنان لباس شما و شما لباس آنها هستید. ( 1)
همان طوری که لباس، شما را از سرما و گرما محافظت می کند و باعث زیبایی می شود، زن و مرد، همدیگر را از گناه باز می دارند. آنها موجب کمال روحی و شخصیتی یکدیگرمی شوند و موجبات رشد و موفقیت یکدیگر را فراهم می کنند. زن و شوهر سعی می کنند تا یکدیگر را خوشحال کنند و از کارهای بسیاری که موجب ناراحتی می شود، دوری می کنند. رعایت همین مرزها، سعادت و خوشبختی را به همراه دارد.

آنها با تعیین یک چهارچوب مشخص، سعی می کنند رفتارها و کردارهایشان براساس الگوی مناسبی انجام گیرد.


چطور لباس یکدیگر را زیباتر کنند؟
زن و شوهر در یک رابطه مکمل یکدیگرند و سعی می کنند تا عیوب همدیگر را بپوشاند. برای پوشاندن عیوب مهم است که همدیگر را همانگونه که هستند، دوست بدارند. همچنین نقاط قوت و ضعف یکدیگر را بپذیرند تا در کنار یکدیگر به آرامش و سازگاری برسند. پذیرش در ارتباط نقش مهم و کلیدی دارد و نگاه محبت آمیز را بوجود می آورد. لازم است، برای پذیرش یکدیگر تغییر در رفتار را از خود شروع کنید.

برای بهتر شدن فضای خانواده و پیشرفت، هدف های مشترک داشته باشید. اهداف مشترک یکی از عوامل مهم برای خوشبختی و سعادتمندی زن و شوهر است

ظرافتهای این لباس
زن و شوهر لباس یکدیگرند و برای برطرف کردن عیوب یکدیگر در رفتار و شخصیت به همدیگر کمک کنند. البته برای برخورد با عیوب، بهتر است، ابتدا خوبی ها و شایستگی طرف مقابل را و بعد نقاط ضعف را بازگو کنیم. هدف از چنین گفتگویی، انتقاد سازنده در جهت رفع مشکلات زندگی مشترک است. اگر طرف مقابل علاقمند به شنیدن بود با او گفتگو کنید. اما همسرشما باید اطمینان داشته باشد، بیان نقاط ضعف او وسیله ای برای تخریب نیست. در یک رابطه زن و شوهر تنها با نشان دادن علاقه، همراهی و جلب اعتماد طرف مقابل می توانند برای کنترل یا تغییر ویژگی نامطلوب کمک کنند.
لازم است این گفتگوها در جمع مطرح نشود، زیرا ممکن است به شخصیت همسر خود آسیب وارد کنید، در حالیکه زن و شوهر پوشاننده عیوب یکدیگر هستند.


چرا روابط زشت می شود؟

بسیاری از اختلافات معمول میان زن و شوهر به لحاظ درک نکردن همین آیه است. وجود دیدگاههای غیر منطقی، تعصبات خانوادگی، اهمیت حرف اطرافیان، توجه نکردن به روحیات یکدیگر، عدم وابستگی به خانواده و بی توجهی به چگونگی رابطه موجب صدمه زدن به روابط زن و شوهر می شود.

زن و شوهر در یک رابطه مکمل یکدیگرند و به یکدیگر کمک می کنند تا عیوب همدیگر را بپوشاند. برای پوشاندن عیوب مهم است که همدیگر را همانگونه که هستند،دوست بدارند

چه کارهایی باید انجام دهید؟
- زمانی را برای گفتگو به یکدیگر اختصاص دهید و با کلمات محبت آمیز فضای خانه را آرامش بخش تر و با نشاط سازید.
- گاهی با هدیه های کوچک همدیگر را غافلگیر و شادمان کنید.
- فعالیتهای تفریحی، شادی بخش و دسته جمعی در خانواده برنامه ریزی کنید.
- برای بهتر شدن فضای خانواده و پیشرفت، هدف های مشترک داشته باشید. اهداف مشترک یکی از عوامل مهم برای خوشبختی و سعادتمندی زن و شوهر است.
- مهارتهای صحبت کردن با یکدیگر را افزایش دهید. همدلی و مهارت در گفتگو عامل مهمی در گفتگوهای بین زن و شوهرها است.
- سعی کنید در مورد همسرتان شناخت تان را افزایش دهید . اهداف و سلایق او را بشناسید. موقعیتی را فراهم کنید تا او آرزوهایش را عملی کند. شناخت بیشتر موجب عشق و محبت می شود و به تدریج محبت شما به عشق تبدیل شده و از روزمرگی و یکنواختی رابطه رهایی می یابید.
- هر از گاهی روابط خود را مورد بازنگری قرار دهید. این بازنگری ها، رابطه را قوی تر می کند.امتیاز شما به این مطلب کدام است؟