قبل از رسیدن به خانه تماس بگیرید

قبل از رسیدن به خانه تماس بگیرید

قبل از رسیدن به خانه تماس بگیرید

قبل از اینکه از کار به خانه برسید با همسرتان تماس بگیرید و بپرسید چه چیزی نیاز دارد.
این کار شما به او القا می‌کند حواستان به او بوده و توجه ویژه‌ای به او دارید حتی زمانی که خسته بوده و از سر کار بر‌می‌گردید.
مطمئن باشید او هم تا جایی که بتواند مراعات حال شما را خواهد کرد.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟