اینطوری رابطه تان را خراب کنید!

به شدت از دست همسرتان کلافه شده اید، هر حرفی می زنید ناراحت می شود. فکر می کند با او دشمنی دارید و اعمال او را زیر ذره بین برده اید اما شما به خاطر اینکه دوستش دارید، نمی خواهید او یکسری کارها را انجام دهد،اما فکر می کنید، راه ابراز احساسات خود را گم کرده اید، چون عکس العمل مثبتی دریافت نمی کنید

اینطوری رابطه تان را خراب کنید!

به شدت از دست همسرتان کلافه شده اید، هر حرفی می زنید ناراحت می شود. فکر می کند با او دشمنی دارید و اعمال او را زیر ذره بین برده اید اما شما به خاطر اینکه دوستش دارید، نمی خواهید او یکسری کارها را انجام دهد،اما فکر می کنید، راه ابراز احساسات خود را گم کرده اید، چون عکس العمل مثبتی دریافت نمی کنید.


عشق

وقتی زن و شوهر راه و رسم تعلق خاطر و مهم بودن را نیاموخته اند، دلسرد می شوند و رفتارشان در راستای اهداف شان بیشتر از اینکه رابطه را درست کند، خراب می کند.
مینو و سیاوش از محل کار برمی گشتند. مینو به سیاوش گفت: یک جا نگهدار تا کمی ته بندی کنیم. سیاوش هم موافق بود. سیاوش یک دسر مقوی و پرکالری سفارش داد. مینو تذکر داد که «این همه کالری برای تو زیاد است«

از فرآیند خویشتن داری و عمل اصلاحی می توان برای آرام کردن دو طرف استفاده کرد، طوری که ایمنی و پیروزی هر دو طرف تضمین شود

سیاوش دلگیر شد و به خودش گفت «چرا همیشه با من این طور برخورد می کنی؟«
وقتی میز غذا را چیدند، سیاوش به آن لب نزد.
مینو هم عصبانی شد و گفت چرا اینگونه پول مان را هدر میدهی.
حال تعامل مینو و سیاوش را تحلیل می کنیم:
الف- مینو برای آنکه سیاوش را ناراحت کند، روی چه چیزی انگشت گذاشت؟ او تلویحاً به سیاوش فهماند که اضافه وزن دارد.
ب- سیاوش چه پاسخی داد؟ دلگیر می شود و به غذا لب می زند.
ج- بعد مینو چه کار کرد؟ سیاوش را متهم کرد که پولشان را هدر می دهد.
می بینیم که مینو با انگشت گذاشتن روی موضوعی که سیاوش خیلی در مورد آن حساس است، رفتار جریحه دار کردن احساسات را برگزید. این تعامل مصداق انتقام است. سیاوش برای اینکه عمل اصلاحی انجام دهد و مانع از مشکلات ارتباطی شود باید انگیزه مینو را بفهمد، آرامش خود را حفظ کند و متقابلاً احساسات مینو را جریحه دار نکند. به این ترتیب، سیاوش می تواند آزردگی را با عشق جواب بدهد.

برای آنکه از جنگ قدرت جلوگیری کنید، در مشاجرات دنبال برد نباشید. وقتی عصبانی هستید با همسرتان وارد بحث نشوید

رابطه در میان شعله های آتش

وقتی ما با خشم و عصبانیت همسرمان را به باد انتقادمی گیریم یا به او حمله ور می شویم، وقتی آماده سرزنش و انتقاد هستیم، نباید از اینکه دریابیم رابطه مان در میان شعله هاست، متعجب شویم. روابط نزدیک و صمیمی خواه ناخواه متحمل صدمات شدید و طاقت فرسایی می شود.
در واقع مقابله با جنگ وجدال بدون دوستی یک روش ابتدایی به عنوان آخرین راه چاره است، مصالحه و آشتی به سختی به دست می آید. وقتی شما با آتش به جنگ آتش می روید، دو طرف آسیب می بینند.
از فرآیند خویشتن داری و عمل اصلاحی می توان برای آرام کردن دو طرف استفاده کرد، طوری که ایمنی و پیروزی هر دو طرف تضمین شود.


در ادامه چند عمل اصلاحی و فرآیند خویشتن داری به شما آموزش داده می شود:

هدف عمل اصلاحی
سرزنش از همسرتان انتقاد نکنید. او را تشویق کنید رفتارهای دیگری را انجام بدهد. با در آغوش کشیدن، نوازش و تحسین همسرتان بر اعمال مثبت او صحه بگذارید.
توجه طلبی تا حد امکان اغماض کنید. دلسوزی ها و رفتارهای سازنده همسر خود را تصدیق کنید. وقتی همسرتان رفتار مخربی انجام می دهد، به جای فشار آوردن به او، دنبال راه ها و گزینه ها بگردید.
قدرت طلبی برای آنکه از جنگ قدرت جلوگیری کنید، در مشاجرات دنبال برد نباشید. وقتی عصبانی هستید با همسرتان وارد بحث نشوید.
انتقام انگیزه همسرتان را بفهمید. آرامش خود را حفظ کنید. از تلافی کردن و رنجاندن حذر کنید. عشق و احترام خود را نشان دهید. با همسرتان مهربان باشید. با او صادقانه ارتباط برقرار کنید.

زن و شوهرها با پی بردن به هدف رفتار یکدیگر و درک احساسات و باورها می توانند به جای پاسخ مخرب پاسخ مفید داده و عمل اصلاحی انجام دهند.

اهداف همسرتان را شناسایی کنید

می پرسید چطور می توانم به هدف همسرم پی ببرم؟ جوابش این است که:
- با توجه کردن به اعمال همسرتان
- با توجه کردن به احساس خودتان
- و با توجه کردن به عمل همسرتان بعد از پاسخی که می دهید.
بعد از شناسایی اهداف «رابطه خراب کن« می توانید با یک رشته اعمال اصلاحی، اهداف مثبت را جایگزین کنید.امتیاز شما به این مطلب کدام است؟