ایراد بنی اسرائیلی نگیرید

بعضی از خانم ها حسرت به دل شان مانده است که برای یک بار هم که شده، همسرشان کمک حالشان باشد و انجام برخی از امور خانه را تقبل کند، برعکس برخی دیگر از خانم ها، از این ور بام افتاده اند، همسرشان مشتاق به کمک است اما آنها به شدت ممانعت می کنند

ایراد بنی اسرائیلی نگیرید

بعضی از خانم ها حسرت به دل شان مانده است که برای یک بار هم که شده، همسرشان کمک حالشان باشد و انجام برخی از امور خانه را تقبل کند، برعکس برخی دیگر از خانم ها، از این ور بام افتاده اند، همسرشان مشتاق به کمک است اما آنها به شدت ممانعت می کنند.


خرید

«علی می گوید: یک بار نشد، خرید کنم همسرم از خریدهای من ایراد نگیرد، باور کنید دیگر جرات نمی کنم، این کار را هم برایش انجام دهم. او دائم غر می زند، چرا جنس های بنجل خریدی؟ فکر کنم گران خریدی؟ چرا زیاد خریدی؟ چرا کم خریدی؟ و... همسرم دوست دارد تکه تاز میدان زندگی باشد و من هیچ وقت در کارهایش دخالت نکنم! هر وقت خواستم کاری انجام دهم، آچنان ذوق مرگم کرده است که نگو! مثلا چند روز پیش ، وقتی دیدم خسته است به آشپزخانه رفتم تا کمک حال شوم، شروع کرد به غر زدن، خودم از پس تمام کارها بر می آیم، بلند شو برو پی کارت، کار برایم درست نکن، نمی خواهد،غذا بپزی!«

به تدریج و با کمال احترام همسرتان را متوجه کنید که به کمک او نیازمندید و این کمک بخشی از وظایف او نسبت به شما و زندگی مشترک تان است

بعضی از خانم ها حسرت به دل شان مانده است که برای یک بار هم شده، همسرشان کمک حالشان باشد و انجام برخی از امور خانه را تقبل کند، برعکس برخی دیگر از خانم ها، از این باور بام افتاده اند، همسرشان مشتاق به کمک هستند اما آنها به شدت ممانعت می کنند و یا انجام کارها توسط همسرشان را کم اهمیت و کوچک می پندارند. از سوی دیگر، بسیاری از مردانی که از زیر بار کار خانه شانه خالی می کنند غالبا مدعی هستند همسرشان کار آنها را قبول ندارد، چه بسا به این باور رسیده اند، اگر کار نکنند، سنگین تر هستند!

دلسردی ایجاد نکنید

این عادت غلط زنانه نه تنها باعث دلسردی مردان از انجام امور خانه می شود بلکه ممکن است در روزگاری مثلا به هنگام پیری و یا بیماری، درست زمانی که نیازمند کمک همسرشان هستند، به ضررشان تمام شود. بی شک با شنیدن درد دلهای آقایان، با مشکلات، کوتاهی ها و مقاومتهای زنانه متعددی مواجه می شویم که گاه بر مردان حق می دهیم خود را کنار بکشند و برای همیشه از کمک رسانی به همسرشان امتناع کنند.
خانم ها باید بپذیرند آنان نیازمند کمک و همیاری همسرشان در انجام امور خانه و حتی نگه داری فرزندانشان هستند، به همین دلیل به جای پس زدن اطرافیان باید کاری کنند که امکان همکاری همسر و فرزندانشان در خانه بیشتر شود.

برای استمداد کمک از همسر بهتر است به نکات زیر توجه نمائید:

* در اولین گام، شما باید اصل تقسیم کار و وظایف در خانه را بپذیرید. اگر چه شاید بسیار پرتوان و قدرتمند باشید و یک تنه و بدون کمک همسرتان بتوانید از عهده انجام کارهای خانه برآئید، اما باید برای همسر و فرزندان تان مسئولیتی در خانه قرار دهید چه بسا تقبل برخی از وظایف توسط آنان، نه تنها باعث پرورش و تقویت حس تعهدشان می شود بلکه همکاری، حس خوشایندی در فضای خانه حاکم می کند که به موجب آن ارتباطات صمیمی تر و عمیق تر می شوند.
* به تدریج و با کمال احترام همسرتان را متوجه کنید که به کمک او نیازمندید و این کمک بخشی از وظایف او نسبت به شما و زندگی مشترک تان است.
* غرغرکردن و یا سرزنش کردن همسر چاره کار نیست، بهتر است ببینید چطور می توانید همسرتان را به کار تشویق کنید و یا او را به انجام صحیح تر کارها راغب سازید.
* برای جلب رضایت و همکاری همسرتان به او اجازه دهید کارهایی را انجام دهد که به آنها علاقمند است و یا به خوبی می تواند از عهده انجام آنها برآید.

یادتان باشد مردان دوست ندارند تحت قید و بند در آیند. پس هیچ گاه برای همسرتان تعیین تکلیف نکنید و مدام به او نگوئید کدام کار وظیفه اوست

* به جنگ بلد نبودن ها بروید. کارهای خانه آنقدر پیچیده نیستند که اطرافیان نتوانند از عهده انجام آنها برآیند. بهتر است با بالا بردن ظرفیت چشم پوشی خود از اشتباهات دیگران، به آنها فرصت بدهید در خانه شروع به کار کنند و در انجام هر آنچه که می توانند به شما کمک برسانند.

«بلد نبودن« ها حالت تدافعی است که یا شما خود آن را در ذهن همسرتان تزریق کرده اید و او نیز به پیروی از این ذهنیت اشتباه،عملا به پذیرش عدم توانایی خود رسیده است و یا آن که شیوه ای دفاعی است که همسرتان می تواند با اتخاذ آن موضع، از رفتن زیر بار مسئولیت شانه خالی کند.
* جزئیات انجام یک کار را به طور مستقیم برای همسرتان توضیح دهید، بی تردید با تشریح دقیق وظایف نه تنها به خواسته های مطلوب خود دست می یابید بلکه همسرتان نیز برای ادامه همکاری با شما اعلام رضایت خواهد کرد.
* اگر همسرتان در انجام کاری مرتکب خطایی شد، هرگز او را ملامت نکنید، چرا که ممکن است با شما قهر کرده و از سر لجبازی هم شده دست به سیاه و سفید نزند. بهتر است، هر کار خوب او را تحسین کنید تا شاید بتوانید او را به انجام باقی کارها ترغیب کنید. البته فراموش تان نشود آقایان به مانند خانم ها نمی توانند با ریزبینی و سلیقه بسیار کار کنند، بهتر است توقعات خود را بهینه کنید و انتظار شق القمر کردن از همسرتان نداشته باشید. توصیه می کنیم به جای ایراد گیری با لحن آرام و محبت آمیز، شیوه صحیح انجام دادن کار را به او یاد دهید.
* یادتان باشد مردان دوست ندارند تحت قید و بند در آیند. پس هیچ گاه برای همسرتان تعیین تکلیف نکنید و مدام به او نگوئید کدام کار وظیفه اوست. اجازه دهید به میل خود سهمی از کارهای خانه را بر عهده بگیرد. به همسرتان فرصت دهید وظیفه اش را انجام دهد. اگر انجام آن را از یاد برد و یا تنبلی کرد، جنجال راه نیندازید بلکه با صبوری و متانت بسیار او را متوجه مسئولیت هایش بکنید. از همسرتان تشکر کنید. زن و شوهر باید قدردان زحمات یکدیگر باشند. با بیان جملاتی چون " از کمکت ممنونم"، " کنار کردن کنار تو ، بسیار لذت بخش است"، " از این که کمک حالم بودی، سپاسگزارم" و... از همسرتان تشکر کنید. تشکر و حس قدردانی مولفه ای است که موجب احساس رضایت همسرتان می شود و تمایل بسیار او برای کمک رسانی های بعدی را تقویت می کند.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟