homeصفحه اصلی starشرکت در مسابقه contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار و تصاویر ازدواج دانشجویی۱۱۴
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
به هم محبت کنید و یکدیگر را از محبت خود

به هم محبت کنید و یکدیگر را از محبت خود

به هم محبت کنید و یکدیگر را از محبت خودتان مطمئن کنید.
حرفهای خوب و مثبتتان را آنقدر تکرار کنید که تبدیل به باور شود.
اگر حق با شماست و همسرتان اشتباه میکند صبوری کنید.
سعی کنید به جای اینکه با او مبارزه کنید با او مدارا کنید تا به مرور آرامش پیدا کند.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟