توجه کنید وقتی

توجه کنید

وقتی زن درد ودل میکند
مرد باید خیلی حواسش باشه
وقتی خانومش داره حرف میزنه ، به هیچ عنوان نباید حرفشو قطع کنه.
یا بهش راه کار بده.
اگر خود زن راه کار خواست به او بدهید.
وگرنه این کارو نکنید.

زن فقط بلند بلند فکر میکند و راه کار نمیخواد
فقط میخواهد تو به حرف دلش گوش بدی


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟