قابل پیشبینی نباشیدخ

قابل پیشبینی نباشیدخ

قابل پیشبینی نباشید

خانمها عاشق سوپرایز شدن هستند اما گاهی با چنین مسئلهای در زندگی زناشویی خود روبرو نمیشوند.

پس به جای کارهای یکنواخت و همیشگی گاهی هیجان را به زندگیتان ترزیق کنید.

خلاقیت خود را بالا ببرید و یه این نیاز زن پاسخی شایسته بدهید.

خوب است بعضی وقتها قابل پیشبینی نباشید تا توسط همسرتان کشف شوید. اینگونه برای خود شما هم اوقاتی خوش رقم خواهد خورد.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟