همسرم،« دروغگو دشمن خداست»

اولین چیزی که هر پدر و مادری سعی می کنند به فرزندشان یاد بدهند این است که دروغ نگویند و این جمله معروف را ملکه ذهن کودکان می کنند که "دروغگو دشمن خداست" حال چرا در زمانی که برخی از این کودکان بزرگ می شوند، دروغگویان ماهری از آب در می آید؟ چه اتفاقی برای آنها افتاده است؟

همسرم،« دروغگو دشمن خداست»

اولین چیزی که هر پدر و مادری سعی می کنند به فرزندشان یاد بدهند این است که دروغ نگویند و این جمله معروف را ملکه ذهن کودکان می کنند که "دروغگو دشمن خداست" حال چرا در زمانی که برخی از این کودکان بزرگ می شوند، دروغگویان ماهری از آب در می آید؟ چه اتفاقی برای آنها افتاده است؟


دروغگو

دروغگو کیست؟

افرادی دروغگو به حساب می آیند که نمی خواهند و نمی توانند مسئولیت اعمال خود را بپذیرند و قبول کنند و نمی توانند خطاهای خود را قبول کنند و برای اینکه بتوانند خودشان را با محیط زندگی سازگار کنند و به ثبات در زندگی برسند، تصمیم به دروغگویی می گیرند.

همسر دروغگو

یکی از ویژگی های اساسی زندگی مشترک خوب و توام با آرامش این است که همسران با یکدیگر روراست و صادق باشند و سعی کنند که پایه های اعتماد را در یکدیگر شکل بدهند. ولی کسانی که تصمیم به دروغگویی می گیرند، دقیقا خواسته یا ناخواسته کاری می کنند که این پایه ها را سست کرده و اعتماد همسرشان را به خود، از بین می برند.

علت دروغ به همسر

به نظر شما یک فرد به چه دلایلی می تواند به همسرش دروغ بگوید؟ آیا این دروغگویی از روی عادت دوران مجردی است؟ یا ترس از همسر؟ یا ....

در زندگی زناشویی، هیچ گاه فرد دروغگو به تنهایی عامل دروغ گفتنش نیست. نحوه رفتار همسرش هم درصدی در این کار دخیل است

وقتی در ارتباط بین یک زوج دروغگویی پایه اصلی زندگیشان می شود، هیچ وقت نمی توان گفت که فقط فرد دروغگو مقصر می باشد. در این شرایط درصدی از علت دروغ گفتن به همسر و درصدی هم به فرد دروغگو مربوط می شود.
عواملی که مربوط به فرد دروغگو می شوند عبارتند از:
1- فرد از کودکی دروغ نگفتن را نیاموخته و این کار برای او مثل یک عادت درآمده است.
2- فرد در محیط خانوادگی و محیطی زندگی کرده است که دروغ گفتن مثل آب خوردن بوده است.
3- فرد از ترس نحوه برخورد همسرش دروغگویی را ترجیح می دهد.
4- فرد دروغگو، دروغ می گوید تا از زیر بار مسئولیت اعمالش فرار کند.
5- فرد دروغگو ممکن است اعتماد به نفس پایینی داشته باشد و برای اینکه کسی متوجه نقاط ضعفش نشود دروغ می گوید. و ... .
عواملی که مربوط به همسر فرد دروغگو می شود:
1- هیچ گاه اعمال همسرش را نمی پذیرد و قبول ندارد و همیشه او را محکوم می کند.
2- هیچ گاه به همسرش اعتماد ندارد.
3- همیشه اعمال و رفتار همسرش را مسخره می کند و یا جدی نمی گیرد.
4- هیچ گاه اجازه و فرصت صحبت کردن را به همسرش نمی دهد.
5- همیشه زود قضاوت می کند. و ... .

حس بعد از شنیدن دروغ از همسر

بهترین راهکار برای حذف دروغگویی در زندگی، انجام صمیمیت معنوی، روزه گرفتن، نماز خواندن، رفتن به اماکن مذهبی است

امروزه متاسفانه در برخی از افراد دروغ گفتن وسیله ای شده است تا افراد بتوانند روابط اجتماعی و خانوادگی خود را بتوانند بهتر کنند و در واقع این افراد صورت مساله را فقط پاک کرده اند و راهکاری برای آن پیدا نکرده اند. بهترین راهکار برای داشتن یک ارتباط صمیمانه با همسر این است که مهارت های برقراری ارتباط موثر به ویژه مهارت های گوش دادن ، گفت و گو و حل تعارض را یاد بگیرند. به صورت کلی خیلی سخت است که یک فرد از نزدیک ترین، محرم ترین و صمیمی ترین فرد زندگیش دروغ بشنود. اینجاست که ممکن است تمام روحیه آن فرد شکسته شود و تمام افکار منفی در ذهن او ایجاد شود. فردی که از همسرش دروغ می شنود ممکن است این فکر در او ایجاد شود که همسرم دیگر برای من ارزشی قایل نیست، مرا دوست ندارد و من برایش مهم نیستم و حتی ممکن است این فرد نیز یا اعتماد به نفس خود را از دست بدهد و یا خودش نیز برای انتقام گرفتن و تلافی کردن دست به دروغگویی بزند. اینجاست که درست کردن این زندگی بسیار سخت و دشوار می شود.

راهکاری برای ایجاد صمیمیت معنوی

یکی از مسایلی که می تواند به نزدیک شدن بیشتر همسران به یکدیگر کمک کند، انجام دادن فعالیت های لذت بخش مشترک است. یکی از این فعالیت های مشترک، انجام آداب و رسوم مذهبی می باشد. توجه کردن به آداب مذهبی می تواند تاثیرات مهمی را بر سلامت جسم و روح افراد بگذارد و طبیعتا افرادی که از جسم و روح سالم تری برخوردار باشند، می توانند ارتباط های بهتری را با اطرافیانشان برقرار کنند.

پای بندی بیشتر

افرادی که صمیمیت معنوی را در زندگی زناشویی خود تجربه کنند، می توانند به زندگی زناشویی خود پای بند و متعهدتر باشند. یکی از این فعالیت های معنوی مشترک، روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان است.
روزه گرفتن باعث می شود که افراد از انجام دادن هر خطایی سرپیچی کننده تا بلکه روزه شان مورد قبول درگاه الهی قرار گیرد. افرادی که روزه می گیرند و یا انجام دادن اعمال مذهبی را سرلوحه اعمال خود در طول همه ی ماه های سال می بینند، به دلیل اینکه می دانند یک منبع فرا زمینی، یعنی خدا، شاهد و ناظر اعمال آنها هست، می توانند از دروغ گفتن خودداری کنند. در مقابل نیز همسران افرادی که دروغگو هستند می توانند با انجام آداب مذهبی، صبورتر شده و فرصت صحبت کردن را به همسرشان می دهند و آنها را مجبور به دروغ گفتن نمی کنند.امتیاز شما به این مطلب کدام است؟