رزومه ی ازدواج

مدتی است که حجت الاسلام فضلعلی کمر همت بسته و عزم خود را جزم کرده برای تزویج دانشجویان ، اما این بار با سبک و حال و هوای خاص خودش . با نماینده نهاد رهبری در دانشگاه خواجه نصیر در این خصوص به گفت و گو نشستیم .

رزومه ی ازدواج

فضلعلی

تبیان: چه احساس نیازی در محیط دانشگاه کردید که به عنوان یک روحانی پا در این مسیر گذاشتید؟که یک مجموعه های اطلاعاتی و یا به تعبیر من رزومه ی ازدواج را در دانشگاه آماده کنید تا اشخاصی که مایل هستند آنها را پر کنند وعلایق وسلایق و تمایلات خود را در زمینه ی انتخاب همسر درآن ثبت کنند که پس از تحلیل جنابعالی و همکارانتان موارد مورد نظر جهت جلسه ی آشنایی دعوت شدند.

حدود ده سال پیش که من فعالیت خود را در دانشگاه آغاز کردم دانشجوها در حاشیه ی درس و بحث و مباحث فرهنگی برای ازدواج به من مراجعه می کردند و از من طلبه انتظار داشتند که در این راستا به آنها کم