شعر زیبایی بود تبریک به شم

  شعر زیبایی بود  تبریک به شم

شعر زیبایی بود
تبریک به شما زوج بهشتی
التماس دعا داریم


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟