خوراكت را كم كن تا بیمارى تو كم گردد.&

خوراكت را كم كن تا بیمارى تو كم گردد.&

خوراكت را كم كن تا بیمارى تو كم گردد.
امام على (علیه السلام)


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟