بعضی از زنها نسبت به مردها سختگیری م

بعضی از زنها نسبت به مردها سختگیری م


بعضی از زنها نسبت به مردها سختگیری میکنند، مثلا باید این راحتما بخری، باید اينجور خانه‌ای حتما فراهم کنی! فلان کس اینطور خریده، من اگر نخرم مایه‌ی سرشکستگی میشود. با این حرفها شوهر خود را اذیّت میکنند که این درست نیست.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟