یا امام رضا علیه السلامنزدیک

یا امام رضا علیه السلامنزدیک

یا امام رضا علیه السلام
نزدیک میشویم به تپش های اربعین
یک کربلا بده نخورد نوکرت زمین


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟