سوال:سلام؛ موقع مناسب جهت بچه

سوال:
سلام؛ موقع مناسب جهت بچه دار شدن خانم ها چه سنی است. آیا فرزند کانون زندگی رو محکم میکنه یا نه.
پاسخ:
نیازمندی های فرزندآوری: 1- تمایل زن و شوهر 2- احساس آمادگی و اقبال از طرف زن 3- حل کردن موانع ذهنی زن از ناحیه شوهرش (اگر شاکی و نگران مسایلی در مردش هست باید برطرف شود) 4- حمایت عاطفی و رفتاری قوی از طرف مرد به زن
برخی از آثار مبارک فرزندآوری: 1- وسعت رزق الهی 2- زمینه ای برای رشد مرد و زن 3- عمیق شدن روابط مرد و زن 4- اعتماد و آرامش زن به زندگی 5- تجربه شیرین و بی بدیل پدر مادری 6- افزایش ظرفیت روانی زن و مرد.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟