سلام به باران رحمت خدا،همسفر

سلام به باران رحمت خدا،همسفر

سلام به باران رحمت خدا،
همسفر بهشتی!
شیشه مه گرفته ی زندگیت را پاک نمی کنی؟
منظره قشنگی در انتظارته…
زوجهای بهشتی کانال همسفر، ظهر جمعه شما بخیر


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟