پدر و مادرتان را خشنود کنید؛اگر زنده

پدر و مادرتان را خشنود کنید؛اگر زنده

پدر و مادرتان را خشنود کنید؛
اگر زنده نیستند برای آن‌ها صدقه بدهید...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟