سوال:میگن مردا برخلاف زنها زو

سوال:
میگن مردا برخلاف زنها زود از همسرشون سرد میشن. مثلا چند بار زن اشتباهی کنه مرد دیگه علاقه ش کم میشه. یا به انتخاب خودش شک میکنه و حتی در مورد ظاهر هم بعد یه مدتی اکثر مردها سرد میشن و دیگه براشون تکراری میشه. مردا توقع دارن زنشون همیشه مهربان خوش اخلاق با نشاط و زیبا بمونه. و از این نظر پرتوقع هم هستند. نمیگم همه شون ولی اکثرمردا اینجوریند. خب ما زن ها با این خصوصیت چکار کنیم؟ آیا باید همه ی هم و غم خودمون رو بزاریم رو اینکه برا شوهرامون همیشه جذاب و خواستنی و عالی و بی نقص باشیم؟ و اگه گهگاهی اشتباه کردیم بترسیم از اینکه همسرمون دیگه ما رو دوست نداره؟ جهاد زن که میگن اینه؟
پاسخ:
آن می گویند ها که البته غلط های زیادی دارد و ارزش تشخیصی ندارند اما اینکه آیا مرد ممکن است اینطوری بشود؟ پاسخ مثبت است و این پاسخ مثبت به چند عامل عمده مربوط می شود: 1- یکی اینکه زن ها بعد از شروع زندگی، احساس ارزش و اقتدار و شکوه مرد را با ترجمه های غلط از مرد و زندگی تباه می کنند و این تباهی منجر به تغییر نگرش و رفتار مرد نسبت به همسرش می شود 2- دوم اینکه هرقدر مرد از رشد لازم در سنین نوجوانی دور مانده باشد در سنین بزرگسالی دجار انحرافات و تنوع خواهی ها و سستی ها و بی تعهدی ها می شود . سن نوجوانی سن اساسی و حیاتی چگونه شدن فرد است 3- زن با تبدیل انتظارات رشد و کمالش به انتظارات مادی و مقایسه و رقابت در امکانات زندگی اش با دیگران، در منش رفتاری مرد انحراف ایجاد می کند 4- مسئله دیگر زندگی های پردردسر و ناآرام است که از تنش و درگیری زیادی برخوردار است و این زندگی ها میل بقا و مدیریت از سر ذوق و شوق را در مرد کم می کند.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟