تا نقش تو در سینه ما خانه نشین شده

تا نقش تو در سینه ما خانه نشین شده

تا نقش تو در سینه ما خانه نشین شد
هرجا که نشینیم چو فردوس برین شد
السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟