قاعده دومسه ویژگی به هیچ

قاعده دوم
سه ویژگی به هیچ عنوان در موضوعات جنسی یکسان نیست.
زمان : تو الان میخوای ، او فردا میخواد، زمان ها یکسان نیست.
مقدار: قرار نیست مقدار ها یکی باشد ، شما هر یک ماه یک بار میخوان ، او هر شب میخواهد.
نوع و کیفیت: او آن جور می خواهد ولی شما از این روش نفرت دارید.

شور تامین
شما در دایره جنسی یک تامین دارید که می دهید و می گیرید و یک چیز مهم تر از آن دارید که شور تامین است.
ما یک تامین داریم و یک شور تامین
مثل پذیرایی، شما یک وقت پذیرایی می کنید ، اما یک وقت شور پذیرایی دارید، ممکن است پذیرایی من مفصل باشد اما شور پذیرایی نباشد، آره... مثلا شما من را به منزل دعوت می کنید، انواع سالاد، خورشت و ژله های مختلف سر سفره است ، ولی شور پذیرایی شما چیه؟
پدرم در آمده تا این ها را پختم،بخورید دیگه ، وام گرفتم که اینها را گرفتم ، شور پذیرایی شما تعطیل است و یک لقمه از گلوی من پایین نمی رود. اما یک وقت پذیرایی شما نا چیز است ، اما شور پذیرایی مفصل است، با یک شور و وجد ...
وای چقدر خوشحال شدم ، اصلا در پوست خودم نمی گنجم، بزارید ببینیم چه در یخچال داریم، یک تیکه پنیر داریم و یک دانه گوجه.....! هر چه قدر شور را بالا ببرید ، پذیرایی را پایین می آورید و بر عکس هر چه شور پایین بیاید، باید پذیرایی را بالا ببرید. شور را ببرید بالا، شور یعنی چه؟ خانم صبر می کنی آقا در خواست کنه، چقدر عجیب! (ادامه دارد)


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟