مادر حضرت فاطمه زهرا سلام الل

مادر حضرت فاطمه زهرا سلام الل

مادر
حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها می فرمایند:
همیشه در خدمت مادر و پایبند او باش،
چون بهشت زیر پاى مادران است؛
و نتیجه آن نعمت هاى بهشتى خواهد بود.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟