سلام به همسفران در مسیر پر پی

سلام به همسفران
در مسیر پر پیش و خم زندگی روزها و شبهای زیادی قرار است که با شریک زندگیمان باشیم.

من خانمی عجول و کمالگرا بودم که تمام کارها از نظر من باید فوری و بدون نقص انجام میشد اما خوشبختانه با قرار گرفتن در کنار مردی صبور و آرام تنش های زندگیم به صفر نزدیک شد و به این مسئله پی بردم که تمام اون مسائلی که من در مورد آنها حرص میخوردم پوچ و بیهوده بوده و تنها باعث میشد چند ساعتی زندگی شیرینم تلخ شود .
خداوند را برای داشتنی مردی صبور شکر میکنم و امیدوارم همه ما صبوری را بیاموزیم.
(دانشجوی مدیریت تبلیغات)


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟