خب در قسمت قبل عملیات ارضاکنندگ

خب در قسمت قبل عملیات ارضاکنندگی بحث شد، حالا شاید آقایی بپرسد پس سهم مرد چه میشود؟ اینکه میگوییم بستر جنسی باید صاحب داشته باشد دلیلش اینجا معلوم میشود. ما وقتی میاییم برای ارضاء زن اصلا نباید فکر بکنیم در این ارضاء لذتی هم می بریم؟احساسی هم میکنیم؟ اگر چه آقایون بالاخره با انزال به ارضاء میرسند. ممکن سطح کیفیت متفاوت باشد اما به هرحال ارضاء میشود.
نکته آخر، بحث طراوتها در تبادلات جنسی هست که معتقدم بسیاری از تبادلات جنسی عملیاتش هست، بهره اش نیست. علت این است که یا مقدمه اش نبوده، یا با تنش و برخورد بوده است، یا موخره با یک تنش بوده است. یا ضمن تبادلات یک تعارضاتی باهم داشته اند. عملیات جنسی کفایت لذت جنسی را برای دو نفر میبرد که با تنظیم شدگی وتوام با یک شور وطراوت و لذت برای دو طرف باشد که قاعده هایی دارد.که ایشالله بعدا خواهیم گفت.
بخش پنجم: قواعد رفتارهای جنسی
قاعده اول
شما در میدان جنسی دو کارکرد دارید:
· تامین شونده گی
· تامین دهنده گی
اینجور نیست وقتی تامین بدی ،که بشی! خیر!من باید بدونم، اصلا کارکردم در میدان جنسی دو گانه است . یک وقت میرم بهره بردارم و یک وقت میرم بهره بدم.
اینجور نیست من هر وقت بهره میدم که خودم هم بهره بخوام! خانم شما الان تهوع داری ، میل به غذا نداری ، شوهر ظهر میاد میگه غذا کجاست؟ میگه من تهوع داشتم.
خوب تو داشتی، من الان برای یک لقمه غذا دارم می میرم.شوهر آمده بخوابه، میخوای بخوابی من دوست داشتم تا صبح کنارم باشی، خسته است، جسم است. شما دو تا کارکرد داری هر کسی خواست در دهنده گی، شونده گی هم داشته باشد، حتما در مدیریت جنسی عاجز می شود... (ادامه دارد)


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟