پیامبر اکرم فرمودند:در بهشت خ

پیامبر اکرم فرمودند:در بهشت خ

پیامبر اکرم فرمودند:
در بهشت خانه اى هست كه آن را شادى سرا گويند و جز آنان كه يتيمان مؤمنان را شاد كرده اند وارد آن نمى شوند.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟