سوال:سلام، پسرم پانزده ماه دا

سوال:
سلام، پسرم پانزده ماه دارد از لحاظ هوش و شنوایی مشکلی ندارد، اما هنوز حرف نمیزند، حتی مامان، بابا را هم نمیگوید آیا طبیعی است؟

پاسخ:
اگر طفل تان آواها را ایجاد می کند ، جای هیچ نگرانی نیست.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟