در آغوش گرفتن و نوازش، درد را

در آغوش گرفتن و نوازش، درد را تسکین میدهد
سیستم ایمنی بدنتان را بهبود می بخشد
آزاد شدن هورمون اکسی توسین دردتان را کاهش خواهد داد
ادامه دارد...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟