هرگز براي دوست داشتن، شرط نگذاريد. هيچ

هرگز براي دوست داشتن، شرط نگذاريد. هيچ

هرگز براي دوست داشتن، شرط نگذاريد. هيچگاه به كودك نگوييد به شرط فلان دوستت دارم. به یاد داشته باشید: دوست داشتن پدر و مادر به فرزندتان بي قيد و شرط است!


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟