اگر از گذشته عبور کرده ای &nbs

اگر از گذشته عبور کرده ای  &nbs

اگر از گذشته عبور کرده ای
به خودت ببال چون رشد
یافته ای


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟