قامتمروبرویِ گنبدتان تا بشوددر

قامتمروبرویِ گنبدتان تا بشوددر

قامتم
روبرویِ گنبدتان تا بشود
درد دارم،
بنشینم که مداوا بشود ....
السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا (ع)


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟