در عروق ناحیه مهبلی یک دریچه هایی

در عروق ناحیه مهبلی یک دریچه هایی وجود دارد.دریچه های لانه کبوتری، که اجازه میدهد این خون در ناحیه مهبلی تجمع پیداکند. چه در مرد چه در زن تمام قابلیتهای جنسی و سفت و سخت شدن اعضاء تناسلی که حتی در عضو مرد هم میبینید چنان سخت است که از عضو استخوانی هم سخت تر است. فقط با تجمع خون است. یعنی خون از یک ناحیه پومپاژ میشود، راه برگشت ندارد، دریچه ها بسته میشوند، خون را در ناحیه تناسلی گیر می اندازند. در جریان یک عملیات جنسی بین 30 تا 60 عدد در دقیقه به ضربان قلب اضافه میشود. بین 20 تا 30 میلیمتر جیوه به فشار خون اضافه میشود.خون با فشار زیاد وشدت زیاد در ناحیه مهبلی وناحیه تناسلی مرد تزریق میشود. خب وقتی این همه تجمع خون باشد. این پر خونی لگنی، عروق وریدی بازگشت خون را با بسته شدن دریچه های لانه کبوتری مسدود کرده است وممکن نیست، خون گیر افتاده باشد و چون همراه نیست با لذت ایجاد فشارودرد میکند. اینجا دو انحراف جنسی وجود دارد.نه به منظور اخلاقی بلکه عملیاتی.1- چون خانم از مقاربت مهبلی احساس فشار بدون لذت داشته ، حالا باعث میشود حوزه تناسلی را رها میکند و میآید درحواشی دستگاه تناسلی به تبادل جنسی میپردازد.
2- عملیاتی واخلاقی هم دارد چون خانم در پرخونی لگنی بود وآقا رهاکرد ورفت. خانم مجبور است خود را به درجه ارضاء برساند و اینکه دچار خود تحریکی جنسی بشود زیاد است. در جنس مرد هم همین است. یک اختلال داریم در بعضی از آقایون اتفاق می افتد، معمولا در اولین فعالیت جنسی با زن ممکن است پیش بیاید.البته خیلی رایج نیست. مواردی پیش می آید که نعوذ مرد بعد از انزال قطع نمیشود و علت بخاطر تجمع خونی هست که تخلیه نمیشود. خب، برای هماهنگی سطح ارضاء مرد و زن: در بحث کیفیت از کندی صحبت کردیم. در فقه نکاح میگوید: عملیات جنسی سه مرحله دارد. از امام صادق(ع) حدیث وارد شده است که مثله حیوان نباشید، حیوان به یکباره برای عملیات عمل میکند. عملیات جنسی گفته اند سه مرحله کنید:
1- مغازله یعنی غزل خوانی، یعنی حرفهای لطیف زدن ، دل بدست آوردن.
2- ملاعبه، یعنی بازی کردن، نوازش کردن بدون حوزه جنسی
3- مقاربت.
مسئله اساسی این است که ما بتوانیم سیر ورود به یک عملیات جنسی را معلوم کنیم، اینطور نباشد که به طور ناگهانی وارد تبادلات جنسی بشویم. (ادامه دارد...)


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟