سکوت و لبخند دو ابزار قدرتمندند:<

سکوت و لبخند دو ابزار قدرتمندند:<

سکوت و لبخند دو ابزار قدرتمندند:
لبخند راهی است برای حل بسیاری از مشکلات،
سکوت روشی است برای اجتناب از بسیاری مشکلات...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟