رسول خدا (صلی الله علیه واله) فرم

 رسول خدا (صلی الله علیه واله) فرم

رسول خدا (صلی الله علیه واله) فرمود:
هر چه ايمان انسان كاملتر باشد
به ‌همسرش بيشتر اظهار محبت مينمايد.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟