هر صبح پلک‌هايت فصل جديدي از زندگي

هر صبح پلک‌هايت فصل جديدي از زندگي

هر صبح پلک‌هايت فصل جديدي از زندگي را ورق مي زند!
سطر اول هميشه اين است:
خدا با ماست … پس بخوانش با لبخند !
سلام. صبحتون بخیر. دلتون شاد، روزتون خدایی...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟