در قسمت قبل سیر ارضا در مرد گفته

در قسمت قبل سیر ارضا در مرد گفته شد و در این قسمت روند ارضاء در خانم را توضیح خواهیم داد؛
سیر ارضای خانم: تحریک-پرخونی لگن - ارضاء-رکود-نشاط فراوان بعد از عمل جنسی.
پرخونی لگن بخاطر نبودن عضو جنسی در ظاهر و در مهبل داخلی.این پرخونی در حد لیتر به بالا خون میخواهد؛ این سیر در نظر با توجه به این است که مرد کیفیت را لحاظ کرده است وشرایط وزمان هم مناسب است. و وارد عملیات جنسی شده است. اگر اینها لحاظ نشده باشد عملیات جنسی از همان ابتدا محکوم و یا باعث آزار زن میشود. رکود زن کوتاه تر از رکود مرد هست . برای نشاط اگر خانم به حد رابطه جنسی کاملی برسد.بعد از یک استراحت کوتاه ممکن است به طهارت خودش بپردازد اما مرد ممکن است بخوابد و قبل از اذان صبح این کار را انجام بدهد.و علامت جدی هست چون هم دارد میگوید لذت جنسی اش را برده است وهم از نظر جسمی و روانی به یک لذت جدیدی وارد شده است که مرد از آن محروم است. اتفاقی که در جنس زن می افتد این است که خانمها اکثرا تا مرحله داخل مهبلی متوقف میشوندو به سطح ارضاء نمیرسند.درصد زیادی از خانمها در فعالیت جنسی یک ارضاء کامل را تجربه نمیکنند. علت هم این است که چون پرخونی لگنی زمان میبرد بین 10 تا 15 دقیقه تا به طور کامل بتواند انجام شود اما یک آقا از اول تحریک تارکود ممکن است 3تا5 دقیقه باشد، بخصوص برای آقایون که سریع الانزال هستند. یعنی خیلی زود به مرحله ارضاء و انزال میرسد این فشار روانی بر زن مضاعف هم میشود. خب، خانم یه عالم خون در لگن جمع شده است اما آقا چون زود به رکود میرسد، عضو نعوظی ندارد که داخل مهبل زن به صورت تحریکی بکند. خون تجمع یافته بدون امکان لذت جنسی، (چون مرد کنار کشیده است)لذت جنسی همراه با این حضورنیست،وقتی لگن پرخون است ولذت هم نیست خانم تجربه فشار و درد در ناحیه لگنی دارد. این فشار ودرد برای زن یک سابقه بد از عملیات جنسی اش میشود. بخصوص اگر این فشاربد به علت رفتار مرد تکرار بشود. حالا این سابقه به خانم چی میدهد؟ یک ذهنیت تخریب شده از رابطه جنسی. یعنی خانم دچار بی میلی یا فرار از عملیات جنسی میشود.دیگر علاقه ندارد به فعالیت جنسی بپردازد. این همان است که درعبارت تعریفی اش سرد مزاجی میگویند که خانم در عملیات جنسی به جای لذت ، یک عملیات تحریک کننده روانی توام با گاهی علائم حاد مثل ترشحات لگنی،سردرد،تهوع، انقباضات عضلانی بویژه در خیلی ها اتفاق می افتد گارد مهبلی هست یعنی بار بعد که آقا می آید برای نزدیکی، خانم به علت سابقه ای که دارد تا عضو جنسی مرد میخواهد داخل برود مهبل خودش را منقبض میکندو اجازه نمیدهد براحتی وارد بشود وگاهی مردها آزرده میشوند وگمان میکنند که نمیخواهد.گریه میکند میگوید میخواهم اما نمیتوانم. باید چکار کرد که این معضل حل بشود؟ معضل رایجی هم هست که در قسمت بعدی بدان خواهیم پرداخت. (ادامه دارد...)


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟