کلید طلایی رابطه خوب باخانواده

کلید طلایی رابطه خوب باخانواده:
گذشت.
حوصله.
کنترل خشم و ناراحتی های روزمره.
عدم سخت گیری و غرورنابجا؛ که همه اینها با حفظ محبت و حب نسبت به همسر و در نظر داشتن خدا و توصیه های بزرگان امکان پذیره.
با آرزوی خوشبختی برای همه شما.
(مهرعلی از قزوین)


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟