سوال:مدت سه سال است که در دورا

سوال:
مدت سه سال است که در دوران عقد هستیم. خیلی دوست داریم زود تر زندگی مستقلی تشکیل دهیم. در حال ساختن خانه ای هستیم ولی به علت گرانی های زیاد هنوز موفق به اتمام کار نشده ایم . از طرفی هزینه های جشن عروسی هم خیلی بالاست و توانایی آن را نداریم. به نظر شما چه کنیم؟

پاسخ:
یک زن و همسر خوب که زندگی با شوهر را شریک است ، سعی در حذف مخارج می کند . بویژه وقتی که مرد مردی اهل زندگی هست و با عنایت به نیازهای زن در حد وسعش تلاشش را می کند؛ توصیه میکنم مخارجی که برای مسئله بی ارزش و دم دستی مراسم ازدواج معطل تان کرده است را حذف کن با همسرت به زیارت امام رضا(ع) برو و همین را بگذار به حساب مراسم و زندگی ات را در کنار همسرت آغاز کن.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟