سوال:خانواده خانمم همیشه میگ

سوال:
خانواده خانمم همیشه میگن ما رسم نداریم دوران عقد بزاریم دختر بره خونه شوهرش،مردم و فامیل پشت سرمون حرف میزنن! هرچی باهشون صحبت میکنم فایده نداره اصلا ب نیازهای ما توجه نمی کنن، وقتی هم با زنم صحبت می کنم ک پدرشو توجیه کنه، طرف داری میکنه، در کل بعد از این چن ماه ب جایی رسیده ک از زنم ب شدت سرد شدم! چه کنم؟
پاسخ:
اشکال کار شما این است که در همان جریان خواستگاری با مراسم و آداب این خانواده آشنا نشدید و چون بی خبر از آنها بوده اید اکنون دچار بی توقعی و رنجش ناشی از آن هستید . لذا خودتان در آنچه می کشید بی تقصیر نبوده اید . این اولا . ثانیا در اینکه این رسومات صحیح نیست و مانع از بهره مندی و رضایت و انس و مودت بین زن و شوهر می شود ، تردیدی نیست ، اما راه حل کردن آن نه طعنه هایی ست که خانواده تان می زنند ، و نه انتظارات و رنجهایی ست که شما را دربرگرفته است . کار درست این است که : 1 - هرچه زودتر عروسی کنی 2 - این خانواده از طرف فرد امین و معتمدی به آثار رسوماتشان پی ببرند . همسرتان در این مورد از من بپرسند.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟