خانم عزیزوقتی یه دل سیر با شو

خانم عزیز
وقتی یه دل سیر با شوهرت حرف زدی میتونی بعدش ازش تشکرکنی
مثلا:
ممنونم كه گوش دادی
حالم خيلي بهتر شد ممنونم كه كمكم كردی و گذاشتی حرفم را بزنم...

آنچه یک زن از شوهرش می خواهد:
مرد وفادار
مرد با برنامه
به او گوش دهد
خسیس نباشد
از لحاظ فیزیکی و روانی زن را ارضاء کند
به زن حس امنیت دهد...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟