سلام من همیشه توی جمع ازهمسرم د

سلام من همیشه توی جمع ازهمسرم دفاع میکنم واین علاقه بینمون روزیاد کرده . ازهمسرم ممنونم که اینقدر خوبه که لیاقت بهترین دفاع هاروداره.
(ابراهیمی از گرگان)


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟