بخش چهارم: ارضاء جنسی<

بخش چهارم: ارضاء جنسی
چگونگی ارضاء جنسی در جنس زن ومرد کاملا متفاوت است.وبیشتر تعارضات دو جنس در عملیات جنسی اتفاق می افتد ناشی از همین اختلاف است. چون لازم است طرفین این مسائل را به خوبی بشناسند و در فعل وانفعالات جنسی خود کاملا لحاظ کنند.
سیر ارضاء در آقا: تحریک-تمایل-ارضاء-رکود
تحریک از برخوردی،تصویری،حالتی شروع میشود. تمایل را با نعوظ نشان میدهد که سفت و سخت شدن عضو جنسی مرد هست. ارضاء را با انزال نشون میدهد که مرد در لحظه اوج گرایش جنسی اش مواجه با خروج منی میشود. در رکود هم سه علامت دارد: نعوظ قطع میشود، حتی اکر مرد سعی و فشار برای نعوظ
مجدد داشته باشد ممکن نیست. به طور فیزیولوژی بین 20 تا 40 دقیقه بعد از یک نعوظ کامل قطع نعوظ دارد و هر چقدر تحریک جنسی شدید هم باشد بازگشتش به نعوظ ممکن نیست. گاهی چند ساعت طول میکشد. در کسانی که اختلالات نعوظ دارند ممکن است چند روز طول بکشد. علامت دوم کنار کشیدن مرد از نظر روانی از بستر جنسی است و تمایل به تبادلات جسمی وجنسی ندارد حتی دوست دارد کل روابط و کلام و عاطفه تعطیل بشود. وسوم خواب آلودگی هست که مرد کسالت زیادی میگیرد که میخواهد بخوابد. خستگی ناشی از فعالیت زیاد هست که ممکن است در حین صحبت احساسی خوابش ببرد.که ممکن است به نظر زن برسد حالا که احساس خودش را برداشته است من را اینگونه رها کرده است و حتی حاضر نیست حرفهای مرا بشنود و گاهی اوقات به نظرش میرسد که خودش را به خواب زده است. نه، بیدار موندن برای مرد بعد از عملیات ممکن است خیلی شکنجه محسوب شود و این کار برایش راحت نیست. (ادامه دارد...)


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟