چیزهایی که نباید سرش بحث

چیزهایی که نباید سرش بحث کرد
حرف غیر منطقی خانواده همسر
این که یکی از اعضای خانواده یا دوستان همسرتان حرفی زده یا رفتاری از خود نشان داده که مورد پسند شما نبوده است، ربطی به همسرتان ندارد. مقصر شخص دیگری است. پس شما به هیچ عنوان نباید او را به دلیل رفتار دیگری سرزنش کنید.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟