سوال:با سلام و احترام لطفا راهنما

سوال:
با سلام و احترام لطفا راهنمایی بفرمایید چگونه می شود حسن ظن را نسبت به اطرافیان تقویت کرد و از سوءظن پرهیز نمود
پاسخ:
درخواست شما یکی از ویژگی های عمده یک مسلمان است که در تربیت دینی سفارش مکرر و محکمی به آن شده است . قرآن می فرماید : از ظن و گمان های زیاد پرهیز کنید چه اینکه بسیاری از آنها گناه کبیره است و ائمه معصومین حسن ظن را به دیگران ، از شرایط اصلی ایمان میدانند حسن ظن ، خوش خیالی و سادگی و اعتماد بی حساب به دیگران داشتن نیست . حسن ظن ، پرهیز از هر : جستجو کردن در زندگی دیگران ، سخن چینی ، اعتنای به اخبار زندگی دیگران و پیگیری آن . و نیز نسبت دادن های بی دلیل و ناروا برپایه گمان ها و خیال و احساس هاست البته رعایت حریم ها و حرمت ها هم بیش از حسن ظن لازم و ضروری ست مثلا نمی شود به درخواست مالی کسی بدون ثبت مدرکی حسن ظن نشان داد و گرفتار شد . و یا به درخواست تماس مردی بیگانه که شکستن حریم است و حرام است ، با دیده حسن ظن !! نگاه کرد . یعنی همانطور که ماموریم گمان های روشن به دیگران داشته باشیم ، ماموریم از حریم و حرمت خویش به تمامی پاسداری کنیم.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟