امام على(ع):هنگامى كه نزد دانش

امام على(ع):هنگامى كه نزد دانش

امام على(ع):
هنگامى كه نزد دانشمندى مى نشينى،
براى شنيدن حريصتر از گفتن باش
وخوب گوش دادن رامانند خوب گفتن يادبگير
وسخن كسى راقطع مكن

علم وحكمت ج1ص340


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟