امشب دخیل پنجره فولاد می شومد

امشب دخیل پنجره فولاد می شومد

امشب دخیل پنجره فولاد می شوم
در بیستون عشق تو فرهاد می شوم

السلام علیک یا ضامن آهو


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟