‍برای اینکه مرد ایده

‍برای اینکه مرد ایده


برای اینکه مرد ایده آلی باشید!
برای او، وقت شما بیشتر از پولتان، ارزش دارد!

آیا تابحال پیش آمده که به خانه بیایید و ببینید زنتان، سردرد شدیدی دارد؟ شما پیشنهاد می کنید قرص بخورد یا به دکتر بروید که ناگهان او میزند زیر گریه! شما گیج می شوید! ولی خب تجربه نشان داده نیاز او دراین لحظه، پزشک نیست!

او نیاز دارد شما وقت بیشتری برایش بگذارید و به او محبت کنید!

پس صبور باشید. زودتر به خانه بیایید و با محبت بیشتری، دقایقی کنار او باشید. خواهید دید که سردردش، به خوبی رفع خواهد شد و با شادی، شما را به صرف چای دو نفره، دعوت می کند!

ادامه دارد ...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟